Obavijest o obradi i zaštiti osobnih podataka vezano za privole

(dalje: „Obavijest“)

Društvo YASENKA d.o.o. je predano održavanju međusobnog odnosa povjerenja putem poštovanja i zaštite Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje: „GDPR“).

Tko smo mi?

YASENKA d.o.o., OIB 23757946570, sa sjedištem u Vukovaru (Grad Vukovar), Dvanaest redarstvenika 2/c (dalje: „Društvo“, „mi“) je voditelj obrade za postupke obrade osobnih podataka koji se provode putem ovih internetskih stranica.

Obrada osobnih podataka

Prema primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, pojam „osobni podaci“ koristi se za sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). Funkcioniranje internetske stranice uobičajeno podrazumijeva primjenu računalnih sustava i softverskih rješenja kojima se prikupljaju podaci o korisnicima internetskih stranica i njihovim uređajima, a spremanje i prijenos takvih informacija se vrši automatski prilikom primjene internetskih komunikacijskih protokola. 

Općenito govoreći, putem kolačića i drugih tehnologija koje omogućuju ovakav način prikupljanja podataka, Društvo prikuplja podatke o računalu kojim se koristite kako biste pristupili našoj internetskoj stranici. Navedeni podaci mogu uključivati lokaciju, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica te informacije o Vašim aktivnostima na našoj internetskoj stanici (npr. proizvodi koje pregledavate). Društvo će ovakve podatke upotrijebiti za dobivanje statističkih informacija o načinu korištenja naših internetskih stranica te osiguranja ispravnog rada i poboljšanja internetskih stranica.

Nadalje, prilikom Vašeg korištenja ovim internetskim stranicama, Društvo također može prikupljati i obrađivati podatke povezane s Vama kao pojedincem, a koji podaci omogućuju Vašu identifikaciju, bilo izravno ili zajedno s dodatnim informacijama, kada ih Vi odlučite pružiti (npr. kada se prijavite na newsletter ili analizirajući Vaše aktivnosti na internetskoj stranici na temelju podataka koje su prikupili kolačići. Općenito, više o obradi osobnih podataka od strane Društva možete saznati u Izjavi o načinu prikupljanja, zaštiti i korištenju osobnih podataka.

Koje su svrhe i pravne osnove obrade?

Društvo može koristiti osobne podatke koje prikupi putem svoje internetske stranice, u sljedeće svrhe:

 • Društvo obrađuje adresu elektroničke pošte za slanje newslettera o novostima i ponudama. Newsletter primate samo ako ste to dobrovoljno zatražili, uz davanje privole. Nikada niste obvezni dati privolu Društvu za upotrebu Vaših osobnih podataka u ove svrhe te, ako odbijete dati privolu, za Vas neće biti nikakvih štetnih posljedica. U bilo kojem trenutku možete se jednostavno odjaviti s naše newsletter liste odabirom mogućnosti na dnu svakog newslettera, te Vam nakon toga više nećemo slati newsletter.
 • Postavljanje i unaprjeđenje online kataloga proizvoda i pružanja informacija, oglasa i ponuda koje su relevantne za Vas na svojim internetskim stranicama. Obrada za ove potrebe temelji se na Vašoj privoli prikupljenoj putem kolačića. Nikada niste obvezni dati privolu Društvu za upotrebu Vaših osobnih podataka u ove svrhe te, ako odbijete dati privolu, za Vas neće biti nikakvih štetnih posljedica. Također, svaku privolu koju ste dali, možete povući u bilo kojem trenutku izmjenom postavki kolačića. Više informacija o kolačićima možete naći u Obavijesti o kolačićima.

Prikupljene podatke će Društvo obrađivati u svrhu u koju su dani i o kojoj ste obaviješteni.

S kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Društvo može, uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, dijeliti podatke s pouzdanim partnerima (uključujući i partnere navedene na ovim internetskim stranicama) te izvršiteljima obrade koji primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka, za potrebe izrade statističke analize, omogućavanje administrativne i tehničke podrške, organizaciju dostave ili slične potrebe.

 • Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s nadležnim državnim tijelima koja će ih obrađivati u okviru obavljanja njihovih poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga kada je takva naša obveza propisana primjenjivim zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima, kao i s vanjskim savjetnicima i s drugim privremenim zaposlenicima koji su obvezani na povjerljivost.

Naše internetske stranice koriste Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža Google LLC (“Google”). Google Analytics koristi kolačiće za analizu Vašeg korištenja mrežnog mjesta. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi internetskih stranica prenose se u Sjedinjene Američke Države. Američko ministarstvo trgovine potvrdilo je da je Googleov certifikat za Sustav zaštite privatnosti u skladu sa uvjetima zaštite osobnih podataka. Za više informacija, pogledajte Pravila o privatnosti i sigurnosti podataka na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Ako će se javiti potreba za prijenos drugih osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora, o tome ćemo obavijestiti ispitanika, postupit ćemo kako to nalažu važeći zakoni i propisi te osigurati da su osobni podaci i prava ispitanika primjereno zaštićeni odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Koja su Vaša prava?

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, kao ispitanik, imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka:

 • Pravo na informiranje;
 • Pravo na pristup;
 • Pravo na ispravak;
 • Pravo na brisanje;
 • Pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu ako se obrada odvija na temelju privole;
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na prigovor;
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

U slučaju da odlučite ostvariti jedno od gore navedenih prava, bez nepotrebnog odgađanja ćemo postupiti po zahtjevu. Također, pružit ćemo informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo o svakom takvom produljenju, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Te informacije se pružaju bez naknade.

Ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo:

 • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove postupanja po zahtjevu; ili
 • odbiti postupiti po zahtjevu.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe Vaših osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa s našim partnerom ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito propisuje. Međutim, pohranit ćemo podatke na dulje razdoblje, ako moramo postupati po bilo kojim pritužbama u vezi s pruženim uslugama ili ako moramo zaštititi interese Društva u vezi s potencijalnom odgovornošću Društva.

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati te osobne podatke.

Hoće li se ova Obavijest mijenjati?

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. Stoga Vas potičemo da provjeravate ovu stranicu zbog mogućih novih ažuriranja.

Kontakt informacije

Možete nam se obratiti na:

webshop@yasenka.rs

Ova Obavijest je posljednji put ažurirana u lipnju 2019.