Uslovi korišćenja

Svako korišćenje www.yasenka.rs podložno je sledećim uslovima:

Prilikom otvaranja i pretraživanja www.yasenka.rs, kao i preuzimanje materijala s www.yasenka.rs prihvatate sva dolje navedena ograničenja i uslove korišćenja. Ako ne prihvatate ove uslove korišćenja, savjetujemo Vam da ne koristite ovu web stranicu ni preuzimate materijale nje.

Ovu web stranicu kreira, poseduje, kontroliše i ažurira YASENKA RS d.o.o. Informacije o proizvodima i/ili aktivnim supstancama predstavljenim na www.yasenka.rs isključivo su općenite informacije o našem asortimanu proizvoda. Imena Yasenka proizvoda koja se pojavljuju na ovim stranicama zaštićena su zaštitnim znakovima.

Ova web stranica pruža opšte informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz zaštitu zdravlja. Svrha tih informacija nije pružanje medicinskih saveta ili uputstava o upotrebi pojedinačnih proizvoda kao niti promovisanje pojedinačnih proizvoda. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i namenjena je kao dopuna, a ne kao zamena za stručnost, znanje i veštinu procene medicinskog osoblja koje se brine o pacijentu  niti kao preporuka za bilo koji određeni program lečenja.

Nijedan korisnik ne bi smio da koristi informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnozu ili liečenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konsultacije sa kvalifikovanim medicinskim osobljem. Za konkretne savete i uputstva o proizvodima i uslugama pomenutim na ovoj web stranici, molimo obratite se direktno medicinskim izvorima, medicinskom ili apotekarskom osoblju i telima koja izdaju rešenja o stavljanju liekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

YASENKA RS d.o.o. će preduzeti razumne napore da osigura da su informacije na ovoj web stranici  tačne i precizne, ali ne garantuje njihovu tačnosti ili potpunost. Svi korisnici www.yasenka.rs su suglasni s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom sadržaju na ovoj web stranici i njegovim korišćenjem.

YASENKA RS d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu koja nastane ili bi mogla nastati iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja www.yasenka.rs kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice.

Ova web stranica sadrži informacije trećih lica i linkove na druge web stranice preko kojih YASENKA RS d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način. YASENKA RS d.o.o. ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih.

YASENKA RS d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvo štetu na računarskom sistemu korisnika koje mogu nastati u vezi sa pristupom ovoj internetskoj stranici ili bilo kojoj vezi, ako postoji.

Autorska prava i druga prava intelektualne svojine

Svaki korisnik ove web stranice dužan je da poštuje sve važeće zakone o pravima intelektualne svojine, kao i zaštiti autorskih prava. Informacije i slike objavljene na ovoj web stranici podležu autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine. Sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine koja se nalaze na ovim stranicama, uključujući i one koji se odnose na tekst, ilustracije, fotografije, video, muziku, zvuk, izgled, dizajn, izvorni kod, pripadaju društvu Yasenka RS d.o.o.

Bez prethodnoe pisane saglasnosti Yasenka RS d.o.o., korisnik ove web stranice ne može: a) koristiti, kopirati, mienjati, prilagođavati, reprodukovati, pohraniti, distribuirati, štampati, prikazivati, izvoditi ili objavljivati bilo kakve informacije ili grafičke ili zvučne materijale sadržane u bilo kojem delu ove web stranice, b) koristiti u komercijalne svrhe bilo kakve informacije ili grafičke ili zvučne materijale dobijene iz bilo kog dela ove internetske stranice. Dokumenti objavljeni na www.yasenka.rs mogu se kopirati bez dozvole YASENKA RS d.o.o. samo i isključivo u slučaju korišćenja kopija za ličnu upotrebu.

S obzirom na gorenavedeno, svako kopiranje je dozvoljeno samo uz uključivanje svih napomena o autorskim pravima i upozorenja, drugih napomena o vlasništvu bilo koje vrste i svih odricanja odgovornosti koja su na ovoj web stranici navedena. Bilo kakvo kopiranje, osim za ličnu upotrebu kao što je gore napisano, reprodukcija ili distribucija dokumenata i/ili informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici dozvoljeno je jedino uz prethodnu izričito dozvolu YASENKA RS d.o.o.

Zaštita ličnih podataka

YASENKA RS d.o.o. poštuje privatnost korisnika ove web stranice i prikupljaće lične podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su dati dobrovoljno.

Dobrovoljnim davanjem ličnih podataka saglasni ste da ih Yasenka RS d.o.o. koristi se u svrhu: kontaktiranja, slanja newslettera, boljeg razumevanja vaših potreba i istraživanja tržišta. U vezi s tim, povremeno ćemo koristiti vaše lične podatke da bismo vas kontaktirali. Garantujemo da YASENKA RS d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše lične podatke ili ih prenositi bilo kom trećem licu bez vašeg dozvole.

Sve izmene odredbi o zaštiti ličnih podataka bitće blagovremeno objavljene na ovoj internetskoj stranici ili će vam bit dostupne na drugi pogodan način.

Korišćenje kolačića

Zadržavamo pravo korišćenja kolačića na www.yasenka.rs. YASENKA RS d.o.o. koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Podešavanja kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Nastavkom pregleda web stranice Yasenka.rs pristajete na korištenje kolačića.

Što su kolačići?
Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga svaka stranica na www.yasenka.rs koju posetite šalje Vašem pregledniku.

Svrha kolačića. Kada pristupite određenoj stranici na www.yasenka.rs, šaljemo Vam kolačiće koji se pohranjuju na Vašem računaru i koriste za bilježenje informacija o Vašim prethodnim posetima (npr. koliko puta ste pristupili stranicama Yasenka.rs).

To znači da ćemo prilikom svakog sledećeg pristupa na www.yasenka.rs potražiti Vaš kolačić kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Kolačići ne sadrži vaše lične podatke, nego omogućavaju brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno saopćili prilikom pristupa i korišćenja www.yasenka.rs. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio www.yasenka.rs.

Također, u svrhu poboljšanja iskustva korišćenja Yasenka.rs, tehnologijom Evercookie služimo se u svrhu detekcije zlonamjernih korisnika te onemogućujemo pristup stranici u situacijama povreda Uslova korišćenja, a sve prema pravilima propisanim u Uslovima korišćenja.

Stranica www.yasenka.rs koristi kolačiće u svrhu reklamiranja proizvoda kompanije YASENKA RS d.o.o. i proizvoda i usluga koje poslužuje treća osoba/agencija za oglašavanje. Prikazivanje oglasa koje Vam dostavlja Yasenka.rs ili agencija za oglašavanje omogućava se putem kolačića koje Yasenka.rs odnosno treća strana može postaviti u vaš web preglednik kako bi zabilježili Vaše ponašanje i omogućili prepoznavanje, ali ne i osobnu identifikaciju korisnika.

Yasenka.rs prati statističku posećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspešnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da regulišu postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja koji odgovaraju vašim interesovanjima, koristimo alat Google Analytics Demographics i InterestReporting kojim se prikupljaju podaci o polu, dobi i interesovanjima korisnika.

Newsletter (antispam, prijava, odjava)

Ukoliko Vas zanimaju novosti o našem proizvodnom programu i poslovanju, upišite u gornji desni kut na naslovnoj stranici svoju e-mail adresu i mi ćemo Vas informisati putem newslettera. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku tako da upišete svoj e-mail i kliknete “Odjava”.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših ličnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti otkriveni, suprotno odredbama Zaštite ličnih podataka. Do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati Vama ili trećim osobama zbog dostavljanja ličnih podataka na taj način.

Izmene i dopune

YASENKA RS d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmene i/ili dopune sadržaja ove web stranice, u bilo koje vreme i radi  bilo kojeg razloga, bez prethodne obavesti i isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmena i/ili dopuna. Promene su obvezujuće za korisnike, stoga je preporuka svim korisnicima da redovno prate promene.