Pravila privatnosti

1. Uvod

Kompanija Yasenka  RS d.o.o., sa sedištem na adresi Yasenka RS d.o.o. , Bačvanska 21a, Beograd, Srbija (dalje u tekstu: Yasenka RS d.o.o.), MBS:  21815219 je voditelj zbirke ličnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).
U Yasenki poštujemo privatnost svakog korisnika koji poseti našu web stranicu www.yasenka.rs , komunicira s nama ili kupuje naše proizvode.

Sledeća izjava opisuje koje podatke Yasenka RS d.o.o. prikuplja i kako će koristiti te podatke. Takođe ćete saznati šta treba da uradite ako želite da Vaši lični podaci budu prikupljeni ili sačuvani tokom Vaših prethodnih poseta web stranici, i kako da budu uklonjeni.

Svi Vaše lični podaci koje Yasenka RS d.o.o. prikupi putem web stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika elektronske komunikacije koji sadrže / upućuju na ovu Izjavu prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu sa uvetima ove Izjave, kao i važećih propisa Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka.

2. Pravo izbora

Pravo je svakog korisnika web stranice da izabere kako će koristiti ovu web stranicu.
Korisnik može posjetiti web stranicu bez davanja bilo kakvih ličnih podataka uz pomoć kojih se može utvrditi identitet, na način da ne ispunjava nikakve formulare ili polja sa ličnim podacima i da ne koristi dostupne individualizovane podatke i servisne usluge.

Ukoliko korisnik web stranice odluči dati svoje lične podatke, ima pravo da pregleda i ispravi ove podatke u bilo kom trenutku prilikom pristupa webu. Određeni delovi web stranice mogu zahtevati saglasnost korisnika za određeni način korišćenja ličnih podataka a korisnik ima pravo da da ili uskrati saglasnost za obradu podataka u odgovarajuću svrhu.

Ukoliko je korisnik dao saglasnost za korišćenje posebnih usluga ili načina komuniciranja, kao što je dostava elektronskih novina (engl. e-newsletter), saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku i odjaviti sa liste primalaca prateći uputstva sadržana u svakoj komunikaciji. Ukoliko korisnik želi da povuče saglasnost i odjavi se sa liste korisnika /primalaca određene usluge / informacije, Yasenka RS d.o.o. će odmah postupiti u skladu s takvim zahtevom korisnika, u smislu da može zahtevati dodatne informacije od korisnika pre obrade odgovarajućeg zahteva u cilju poboljšanja usluga.

 

3. Zaštitne mere

Yasenka RS d.o.o. koristi tehnološke i bezbednosne mere, pravila i druge procedure za zaštitu ličnih podataka korisnika ove web stranice od neovlašćenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. U cilju obezbeđenja poverljivosti informacija o korisnicima web stranice, Yasenka RS d.o.o. koristi industrijske standardne mere zaštite, kao što su firewall i zaštita lozinkom. Međutim, korisnik je dužan da obezbedi pobrinuti da računar koji koristi nude bezbedan i zaštićen od zlonamernog software-a kao što su trojanci, računarski virusi i crvi.

Korisnik web stranice je svestan da bez adekvatnih bezbednosnih mera sigurnosti (na primer, bezbedna konfiguracija Internet pretraživača, ažurirani antivirusni programi, lični firewall programi, nekorišćenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje se koriste za sprečavanja pristupa ličnim podacima, može biti otkrivena neovlašćenom trećim licu.

4. Način prikupljanja ličnih podataka

Yasenka RS d.o.o. prikuplja lične podatke korisnika ove web stranice pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa.) na jedan od sledećih načina:

1. ako korisnici ove web stranice dobrovoljno daju takve lične podatke prilikom registracije.

2. automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane Yasenka RS d.o.o. ili trećih osoba, Yasenkinih podugovarača koje se generiraju uvijek kada korisnici posete ovu web stranicu i prilikom razmene e-mailova. Tehnologija koja se pri tome može koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici / IP adrese, kolačići (engl. cookies), Web Beacon i alati trećih osoba.

Poslužiteljski zapisnici / IP adrese: IP adresa je broj koji se dodeljuje računalu korisnika uvek kada pristupa na Internet. Identifikacija ličnih računala na Internet se vrši pomoću IP adresa koje omogućavaju računalima i poslužiteljima (engl. server) da se međusobno prepoznaju i uspostave komunikaciju. Yasenka RS d.o.o. prikuplja IP adrese radi upravljanja sustavom te prosleđivanja obedinjenih informacija trećim osobama isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcija web stranice.

Web beacon: Na stranici ili e-mailovima Yasenka RS d.o.o. može koristiti Internet tehnologiju pod nazivom Web beacon (također poznati pod nazivom „akcijski tagovi“ (engl. action tag) ili „čista GIF tehnologija (engl. „clear GIF techology“). Web beacon je alat koji se koristi u analizi učinkovitosti web stranice, naprimer, merenjem broja posetitelja web stranice ili broja posetitelja koji su posetili određene ključne postavke na web stranici.

Web beacon-i, kolačići i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika ne generiraju automatski podatke pomoću kojih se može odrediti identitet korisnika. Samo ako korisnik dobrovoljno da lične podatke pomoću kojih se može identificirati – naprimer, registracijomm ili slanjem e-mailova – navedene tehnologije automatskog praćenja mogu biti korištene i za dobivanje daljih informacija o korištenju web stranice i / ili interaktivnih e-mailova radi pružanja boljih usluga korisnicima web stranice.

5. Svrha prikupljanja ličnih podataka

Ako nam poverite Vaše lične podatke, možemo da čuvamo i koristimo te informacije u sledeće svrhe:

• Vaši podaci će se koristiti u svrhu obrade Vaših porudžbina i obezbeđivanja efikasne kupovine,

• možemo da čuvamo i obrađujemo podatke kako bismo bolje razumeli Vaše potrebe i u skladu s tim unapredili naše proizvode i usluge,

• možemo zadržati podatke o Vašim predhodnim aktivnostima kupovine kako bismo bolje opremili našu web stranicu za vaše buduće aktivnosti kupovine.

Svi vaši podaci biće bezbedno pohranjeni za vreme vaše saradnje sa nama. Ako u bilo kom trenutku želite da saznate informacije koje imamo o vama, zatražite ih putem webshop@yasenka.rs i mi ćemo vam ih dostaviti.

6. Korišćenje kolačića (eng. cookies)

Upotreba kolačića je jedan od načina na koji prikupljamo vaše lične podatke automatski, svaki put kada posetite ovu web stranicu prilikom razmene e-mail poruka. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generiše server (eng. server) web stranice i koju pretraživač (engl. browser) automatski čuva na računaru korisnika svaki put kada korisnik pristupi određenoj web stranici.

Kolačići jedinstveno identifikuju posetioca na web stranici.
Kolačići nam omogućavaju da čuvamo  podatke na serveru u svrhu poboljšanja vašeg korisničkog iskustva, u svrhu analize korišćenja web stranice i praćenja njene funkcionalnosti. Većina Internet pretraživača je podešena da prima kolačiće, tako da možete nezavisno da  regulišete prijem kolačića tako što ćete podesiti pregledač da odbije sve kolačiće ili da vas obavesti kada je kolačić poslan.

Međutim, skrećemo vam pažnjuda pojedini delovi web stranice neće moći pravilno da funkcionišu ukoliko se blokira prijem kolačića, pa Yasenka RS d.o.o. isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice zbog Vašeg odabira regulacije primanja kolačića.

Pristupanjem ili korišćenjem ove web stranice potvrđujete da se pročitali, razumeli i da ste suglasni sa obradom ličnih podataka i mogućnostima u vezi korišćenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o načinu prikupljanja, zaštiti i korišćenju ličnih podataka

Privatnost podataka

Yasenka RS d.o.o. surađuje s drugim pravnim osobama za pružanje usluga u ime ove web stranice, kao što je upravljanje internetskom stranicom i analiza podataka. Takve će osobe imati pristup Vašim osobnim samo u mjeri nužnoj za izvršavanje svojih usluga za nas te im nije dopušteno rabiti ih za bilo koju drugu svrhu.

Yasenka d.o.o zadržava pravo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se:

(a) udovolji zahtjevima zakona ili zadovolji pravni postupak koji nam je uručen;

(b) zaštite ili obrane naša zakonska prava ili vlasništvo i naši korisnici; ili

(c) istraže, spriječe ili poduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prijevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uvjeta korištenja web stranice

7. Korišćenje podataka u svrhe direktnog marketinga

Bez Vaše izričite suglasnosti, Yasenka RS d.o.o. neće omogućiti korišćenje ličnih podataka prikupljenih putem ove web stranice trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

8. Veze sa drugim web stranicama

Ova web stranica može sadržavati veze na druge web stranice koje mogu nuditi korisne informacije korisnicima ove web stranice. Ova Izjava se ne primenjuje na te stranice i Yasenka RS d.o.o. ne odgovara ni za pravila o zaštiti ličnih podataka sadržanim na tim stranicama niti za sadržaj tih web stranica.

9. Zaštita maloletnika

Yasenka RS d.o.o. ne prikuplja lične podatke o maloletnicima (definisani kao lica mlađa od 18 godina) bez prethod,ne izričite pismene saglasnosti njenog zakonskog zastupnika. Odgovarajući zakonski zastupnik ima pravo, na sopstveni zahtev, da pregleda podatke koje je maloletnik dao i / ili zatraži brisanje tih podataka.

10. Promene i ažuriranje

Korišćenjem ove Yasenkine web stranice, pristajete na navedenu Izjavu, ako se ne slažete s takvim uslovima, molimo vas da ne koristite našu web stranice. U Yasenka RS d.o.o. zadržavamo pravo da promenimo sve gore navedeno u bilo kovm trenutku.
Vaše dalje korišćenje naše web stranice nakon objavljivanja izmena naše Izjave o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka, značiće da prihvatate te promene.

11. Pravo na informaciju – Službenik za zaštitu ličnih podataka (GDPR)

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom politikom čuvanja ličnih podataka ili obradom vaših podataka, slobodno kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu ličnih podataka na e-mail: webshop@yasenka.rs.